Sikkerhedsdatablad

Skovgaard og Frydensbergs sikkerhedsdatablade er udarbejdet i henhold til EU forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach)
og mærkningen er ajourført i henhold til (EF) nr 1272/2008 (CLP). Alle sikkerhedsdata blade åbner op i egne vinduer.