Mono-kote

Mono-kote:
Universal tætningspasta
Mono-kote er en strygeklar, tyktflydende tixotrop og vandbaseret tætningspasta uden indhold af opløsningsmidler. Mono-kote anvendes til tætning og reparation af utætte tage, tagrender, nedløbsrør, skotrender, revner i puds, samt til inddækning af ekspansionsfuger, tagbrønde, udluftningshætter, ovenlysvinduer, altaner, mm. Ved optørring dannes en sej, elastisk beskyttelse under alle klima forhold. Mono-kote tåler syrer og alkalier i almindeligt forkommende koncentrationer. : Underlagt skal være tør og fri for støv, olie, fedt, mos, svampe og løse partikler. Påføring bør ikke foretages ved lavere temperatur end +5°C. Påføringen foretages med pensel, spartel, sprøjtepose eller sprøjte i en lagtykkelse på højst 0,4mm ad gangen. Efterfølgende lag påføres vinkelret på det foregående lag, når det er tørt. Tørring: Mono-kote er tør efter ca. 2-4 timer afhængig af luft og temperaturforhold, undgå påføring i fugtigt, samt udsigt til nedbør, tåge eller frost. Rækkeevne: 1kg rækker til 1,05 m² ved påføring på 1,0 mm. Fortynding og rengøring: Vand. Opbevaring: Frostfrit.
Findes i flere farver. - Se farvekort 

Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg - Gadestævnet 6-8 - 2650 Hvidovre - Telefon +45 36753222 - E-mail farve@skovfryd.dk - CVR 13240337
Klik her for vores mobilside