Linoliemaling


Linoliemalingen fremstilles i 18 farver og i jernmønje, samt grafit
Emballagestørrelserne er 1 liter, 2,5 liter og 5 liter i en udendørs udgave og 1 liter og 2,5 liter i en indendørs udgave. Den udendørs  linoliemaling er der tilsat skimmel- og svampedræbende fungicid, p.g.a de sidste års fugtige og varme vintre mm.
Vi kan tilbyde at fremstille kulører efter ønske, men min. 10 liter. Der er pågået et stort udvikilingsarbejde omkring vore malinger.

Se inde produktfaktablad her
Se ude produktfaktablad her

Alle vore malinger er revet på 3-valseværk, det giver en hel anden kvalitet end rørte pigmenter. Malingerne er alle baseret på ren koldpresset rå linolie og rene pigmenter. Der er ingen former for opløsningsmidler (terpentiner) i vor maling, og den har derfor malkoden 00-1, hvilket indicerer ufarlig.

Et ofte stillet spørgsmål er, hvor lang levetid en linoliemalet overflade har. Da linoliemalingen først har fået sin genfødsel i de senere år, er der endnu ikke foretaget test på langtidsholdbarheden, men foreløbige erfaringer peger på 12 år som sansynlig. Ved undersøgelse af meget gamle vinduer har det været tydeligt, at linoliebehandlede vinduespartier har overlevet i endog adskillige år, man taler om 80-100 år. Til dette er så at indvende, at træ-kvaliteten fra dengang var en ganske anden end den nutidigt træ har. Dels benyttede man udelukkende meget udvalgt træ, og dels var træet meget harpiksholdigt. For at kompensere på manglerne ved nutidigt træ bør der derfor tilføres rigelig mængde af linolie. Malingen anvendes, hvor der stilles store krav til vejrbestandighed, og er tilpasset de krav, der stilles til de fineste restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder.

Vor linoliemaling er testet jvf. EN 927-5: Vandoptagelse og Klassificeret jvf. DS/EN 927-1. dette betyder, at vore produkter er til anvendelse på fredede og bevaringsværdige bygninger og også, at man med fordel kan benytte linoliemalingen på nyere byggeri. Resultaterne af ovenstående test og prøvninger kan rekvireres hos os.


Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg - Gadestævnet 6-8 - 2650 Hvidovre - Telefon +45 36753222 - E-mail farve@skovfryd.dk - CVR 13240337
Klik her for vores mobilside